the Hive Prakanong Map

ที่ตั้งของเรา

the Hive Prakanong

the Hive พระโขนงตั้งอยู่ในย่านที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องซึ่งห่างจากเดอะไฮฟว์ทองหล่อเพียงสองสถานีรถไฟฟ้า เราตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุดของอาคารสีขาวประมาณ 200 เมตรถึงซอย 69 จากถนนสุขุมวิท แวะชมที่ Hive พระโขนงเพื่อสัมผัสกับ co-working space มิติใหม่ของกรุงเทพ

ที่อยู่:


Prakanong Area Guide
Get in touch